Imi Lichtenfeld - Twórca systemu Krav Maga

Imi Lichtenfeld hebr. Imi Sde-Or

(ur. 26 maja 1910 w Budapeszcie, zm. 9 stycznia 1998 )

twórca izraelskiego systemu walki Krav maga


 

Dzieciństwo i młodość spędził w Bratysławie.

Jego ojciec Samuel był detektywem i instruktorem samoobrony w czeskiej policji – jednym z najskuteczniejszych wywiadowców, o znacznej liczbie zatrzymań przestępców.


 

Imi wychowywał się m.in. w salach treningowych klubu „Herkules”, założonego przez ojca, jednego z pierwszych w Europie klubów, gdzie ćwiczono ciężką atletykę, zapasy, boks i samoobronę.

Imi jako szczególnie utalentowany został w 1928 r. mistrzem Słowacji w zapasach, a w 1929 r. w boksie i gimnastyce.

Był to początek jego kariery sportowej.

Odnosił międzynarodowe sukcesy szczególnie w zapasach, będąc z czasem notowany jako trzeci na świecie.


 

W latach trzydziestych, wraz z nasilającym się terrorem faszystowskim Imi zorganizował grupę samoobrony, która broniła dzielnicy żydowskiej.

Toczył dziesiątki walk ulicznych w których często liczniejsi faszyści używali noży, pałek, łańcuchów i kastetów.

Wtedy też zorientował się, że mimo tak znakomitego doświadczenia w walkach sportowych jakie posiadał – nie wystarczało ono wobec bezpardonowej walki realnej, z kilkoma przeciwnikami.

Życie zaczęło szybko weryfikować stosowaną taktykę i skuteczność technik.

Tak zaczęły się rodzić zręby systemu nazwanego później Krav Maga.

Od początku nakazem chwili stała się konieczność jak najszybszegouczenia skutecznych metod walki z kilkoma, często uzbrojonymi przeciwnikami.

Podstawowa stała się umiejętność posługiwania się kijem, nożem a także przedmiotami podręcznymi.

W 1940 roku wobec groźby zatrzymania przez gestapo, Imi uciekł Dunajem używając łodzi rzecznej o nazwie „Pentcho”, która była przerobioną tak by przewozić setki uchodźców z Europy Środkowej do obiecanej ziemi Izraela (wtedy nazywanej Palestyną).

 

Niesamowita historia Pentcho i jego pasażerów została opowiedziana ze szczegółami w książce „Odyssey” napisanej przez Johna Birmana (Simon & Shuster, Nowy Jork, 1984).

Prywatna odyseja Imiego trwała prawie dwa lata, aż w końcu wylądował w Palestynie, gdzie w krótce stał się szefem wyszkolenia walki wręcz organizacji samoobrony żydowskiej Hagana, szkoląc i biorąc udział m.in. w akcjach elitarnych grup specjalnych Palmach i Palyam (dywersyjne jednostki morskie).

W 1944 roku Imi zaczął szkolić izraelskich bojowników w swoich eksperckich obszarach: wyszkolenie fizyczne, pływanie, użycie noża i obrona przeciw atakom nożem.

W tamtym okresie, Imi trenował kilka elitarnych jednostek Hagany i Palmachu (sławnej siły uderzeniowej Hagany i poprzedniczki jednostek specjalnych IDF), włączając w to morską jednostkę do zadań specjalnych, Palyam, jak również grupy oficerów policji.

W 1948 roku, wraz z utworzeniem państwa Izrael, Hagana przekształcona została w Izraelskie Siły Obrony (IDF, po hebr. Tsahal), a Imi został Szefem Wyszkolenia Fizycznego i Walki Wręcz

Funkcję tę pełnił przez 20 lat, aż do przejścia na emeryturę w 1968 roku.

 

Przez cały ten czas i później (aż do dnia dzisiejszego), Krav Maga była i jest nieustannie udoskonalana – metody treningowe, techniki i taktyka walki ciągle weryfikowane i dostosowywane do zagrożeń w Izraelu.

Metoda musiała spełniać różne potrzeby: musiała być łatwa do nauki i zastosowania, tak aby żołnierz-urzędnik w biurze albo żołnierz w elitarnej jednostce, mógłby osiągnąć wymaganą sprawność w najkrótszym możliwym okresie treningu.

Było też ważne, że poziom sprawności żołnierzy mógłby być utrzymany przy minimalnej praktyce i powtórzeniom.

To było nawet bardziej decydujące niż techniki samoobrony i walki wręcz.

Po odejściu z czynnej służby, Imi zaczął dostosowywanie Krav Maga do cywilnych potrzeb.

W 1972 roku odbył się pierwszy cywilny kurs dla instruktorów Krav Maga w School for Trainers and Instructors (Szkole dla Trenerów i Instruktorów) przy Wingate Institute of Sport and Physical Education (Instytucie Sportu i Wychowania Fizycznego Wingate).

W 1978 roku, Imi i kilku z jego najlepszych studentów założyło Israeli Krav Maga Association (Izraelskie Stowarzyszenie Krav Maga), z zamierzeniem rozpropagowania metody w Izraelu i za granicą i dzielenia się jej wartością w samoobronie.

Imi Sde-Or był Prezydentem Stowarzyszenia do końca życia.

We wczesnych latach dziewięćdziesiątych Imi wyraził swoją wolę założenia International Krav Maga Federation (Międzynarodowa Federacja Krav Maga), dążąc do rozciągnięcia jego specjalnej wiedzy na ludzi w innych krajach.

Imi pragnął aby Krav Maga, dzielo jego życia, było nauczane na całym świecie, a IKMF została w tym celu powołana.

Imi do końca życia osobiście nadzorował rozwój swoich instruktorów w Izraelu i tych, którzy przyjeżdżali z zagranicy.

Krav Maga jako system walki wręcz i samoobrony trafiła do Polski w 1995 roku.


 

Sprowadził ją do Polski i założył Instytut Krav Maga – Tomasz Adamczyk (ponad 45 lat treningów różnych systemów walki, w tym 35 lat stażu instruktorskiego), Międzynarodowy Instruktor Krav Maga z cywilnymi i wojskowymi uprawnieniami izraelskimi – tzw. status instruktora instruktorów, organizując w Łodzi ogólnopolski warsztat dla przedstawicieli wojska, policji, służb ochrony i innych formacji.

 

W seminarium wzięło udział ok. 100 osób. Prowadził je Richard Douieb z Francji.

 

Od tego momentu Tomasz Adamczyk rozpoczął szkolenia przeznaczone początkowo tylko dla jednostek antyterrorystycznych i specjalnych w całej Polsce.

Był to 1. Pułk Specjalny Komandosów z Lublińca oraz jednostka „Formoza” – komandosi Marynarki Wojennej.

Szkolenia instruktorskie prowadzone przez Tomasza Adamczyka zaowocowały przyjęciem Krav Maga jako podstawowego systemu walki wręcz w tych jednostkach, a także rozpoczęły kształtowanie zalążka późniejszej Grupy Kadrowej Instytutu.

Pierwszy kurs instruktorski Krav Maga w Polsce poprowadzony został przez Tomasza Adamczyka w 1998 roku.

W półrocznym cyklu weekendowych seminariów, zakończonych 2.dniowym egzaminem (dokumentowanym na video), uczestniczyło kilkanaście osób z całej Polski. Standardy ustalone były bardzo wysoko.


 

Rozpoczęcie współpracy z najwyższym instruktorem Krav Maga – EYALEM YANILOV (Izrael) otworzyło nowy etap rozwoju systemu w Polsce.

 

W 1999 roku odbył się pierwszy kurs w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

Dzięki zaangażowaniu komandora Edmunda Sarny oraz Jarosława Damołążka zaowocowało to również i w tym ośrodku oficjalnym wprowadzeniem Krav Maga do szkolenia marynarzy.

W 2000 roku rozpoczęło się szersze nauczanie samoobrony Krav Maga w sekcjach cywilnych w całej Polsce i dziś instruktorzy Grupy Kadrowej Instytutu prowadzą zajęcia w ponad 70. miastach Polski.

Grupa Kadrowa Instytutu to dziś potężny, kilkudziesięcioosobowy, profesjonalny zespół instruktorów, asystentów i pomocników instruktora – szkolących się na specjalnych seminariach, stażach, obozach i kursach – prowadzonych przez krajowego szefa wyszkolenia Tomasza Adamczyka oraz instruktorów z Izraela.

Tomasz Adamczyk, był ponad 15 lat członkiem elitarnego, kilkuosobowego zespołu światowych top ekspertów Krav Maga GLOBAL INSTRUCTORS TEAM szkolącym kadry jednostek specjalnych i antyterrorystycznych na całym świecie.

W grudniu 2012, Master Tomasz Adamczyk wraz z grupą instruktorów Krav Maga z całego świata, założył nową organizację

UNITED KRAV MAGA WORLD ORGANISATION