SZKOLENIE KRAV MAGA V.I.P. INSTRUCTOR
KURS INSTRUKTORSKI GKMA
DYPLOM UCZESTNICTWA OBÓZ KRAV MAGA GABI NOAH
SZKOLENIE KRAV MAGA GABI NOAH